Het eerste bezoek aan de KNO-poli

Patiënten met klachten in het hoofd- halsgebied komen in het Rode Kruis Ziekenhuis op de KNO-polikliniek, nadat ze zijn doorverwezen door hun huisarts.

 

De patiënt komt eerst op het spreekuur van de polikliniek, waar een arts de patiënt onderzoekt. Vaak is dit onderzoek genoeg om tot een diagnose te komen. Het kan echter voorkomen dat de arts vervolgonderzoek nodig vindt.

Paginaopties: