Koorts, verkouden, ziek?

Is uw kind vòòr de opname in aanraking geweest met een besmettelijke ziekte? Bijvoorbeeld: waterpokken, rode hond, mazelen, bof, roodvonk, kinkhoest, griep of diarree? Of heeft uw kind koorts (temperatuur > 38˚C)? Bel dan eerst naar de afdeling of de behandelend arts.

 

In verband met de veiligheid van uw kind of andere kinderen op de kinderafdeling (wegens het besmettingsrisico) kan uitstel van opname nodig zijn. Gaat de opname in deze situatie wel door, dan wordt uw kind apart op een kamer (box) opgenomen.

Paginaopties: