Cliëntenraad

De Cliëntenraad komt op voor de gezamenlijke belangen van patiënten en wil de medezeggenschap bevorderen. Doel hierbij is de zorgverlening beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de patiënten. Een optimale kwaliteit van ziekenhuiszorg, met zo kort mogelijke wachttijden en een prettige, respectvolle behandeling.

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn wettelijk vastgelegd (zie tekst rechts hiernaast). Ze houden onder andere in: 

  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur over alle zaken die voor patiënten van belang zijn.
  • Het signaleren van knelpunten in de uitvoering van het beleid en - zo mogelijk - het indienen van voorstellen ter verbetering.

De praktijk 

In de praktijk buigt de Cliëntenraad zich over een groot aantal zaken die zowel op beleidsmatig als uitvoerend vlak liggen. Denk hierbij aan de beleidsplannen, begroting en jaarrekening, maar ook aan de kwaliteit van de zorgverlening, veiligheidaspecten en bezoektijden.

 

De leden van de Cliëntenraad behandelen individueel of in werkgroepen deze aandachtspunten en komen maandelijks bijeen voor overleg. Iedere twee maanden is de Raad van Bestuur bij dit overleg aanwezig.

Uw mening telt!

Van groot belang voor onze standpuntbepaling is de informatie die wij ontvangen van patiënten en hun familieleden of begeleiders. Zij zijn immers ervaringsdeskundige.

  

Wilt u met ons praten over de zorg in het RKZ, dan u contact opnemen met de cliëntenraad via clientenraad@rkz.nl

 

Paginaopties: