Samenwerking

hartchirurgie

Operaties aan het hart, zoals voor het plaatsen van omleidingen of operaties aan de hartkleppen, worden verricht door een thorax-chirurg (hart- en longchirurg).

 

Wanneer een operatie aan het hart noodzakelijk blijkt, verwijzen wij u daarvoor door naar een ander ziekenhuis. Wij werken hiervoor samen met het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, maar ook met andere ziekenhuizen.

 

Voor een dotterbehandeling verwijzen wij veelal naar de interventiecardiologen in het Medisch Centrum Alkmaar. Ook met dit ziekenhuis werken we nauw samen. 

Paginaopties: