Hartfalenrevalidatie

Bij chronisch hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. Hierdoor kunt u lichamelijk minder dan voorheen. Vaak voorkomende klachten zijn kortademig bij lichte inspanning of zelfs in rust, vermoeidheid en vocht vasthouden. Deze verschijnselen hebben grote invloed op het leven van de patiënt en familie in de omgeving. Mogelijk heeft u minder vertrouwen in uw lichaam en vraagt u zich af wat u nog kunt en waar uw grenzen liggen.

Hartfalen is een niet te genezen ziekte, maar het volgen van het revalidatieprogramma kan ervoor zorgen dat u weer meer kunt doen en dat de kwaliteit van leven toeneemt.

Wat is hartfalenrevalidatie?

Hartfalenrevalidatie is een multidisciplinair revalidatieprogramma voor patiënten met de diagnose hartfalen.

 

U krijgt een trainingsprogramma dat gericht is op het verbeteren van uw lichamelijke conditie. U wordt geholpen om een gezonde levensstijl te ontwikkelen en vast te houden. Verder leert u om te gaan met sociale en psychische problemen die kunnen voorkomen bij hartfalen.

Intake

Op verwijzing van uw cardioloog, Physician Assistent of hartfalenverpleegkundige kunt u een speciaal hartfalenrevalidatieprogramma volgen bij de afdeling Fysiotherapie. U ontvangt een oproep voor een intakegesprek met de hartrevalidatiecoördinator.


U treft bij de afspraak vragenlijsten aan. Wij vragen u deze vragenlijsten voor uw afspraak in te vullen en mee te brengen. Neem ook uw medicatieoverzicht mee naar het gesprek.


Wij raden u aan uw partner of een familielid mee te nemen naar dit gesprek.


De hartrevalidatiecoördinator zal de diverse onderdelen van het hartrevalidatieprogramma uitleggen en de risicofactoren met u doornemen. Stoppen met roken, gezonde voeding, beweging en de mate van spanning en stress komen aan de orde.

 

De coördinator stelt samen met u doelen en een behandelplan op en start het afgesproken traject.


Tijdens de intake vindt een wandeltest plaats. Veelal betreft dit de 6 minuten wandeltest (soms een 'Shuttle-walk'-test, dit is afhankelijk van uw conditie).

De training

U volgt dit programma in groepsverband gedurende 6 weken. Dit programma vindt twee maal per week op voor u gereserveerde dagen en tijdstippen plaats. Elke training duurt 1 uur. Een fysiotherapeut begeleidt de trainingsgroep, die bestaat uit vijf personen. U krijgt veel persoonlijke aandacht en er is aandacht voor onderwerpen die met hartfalen te maken hebben. Bijvoorbeeld:

 • Gewichtstoename
 • Kortademigheid
 • Moeheid
 • Ritmestoornissen
 • Het verdelen van energie gedurende de dag


Dit geeft u inzicht in hoe u het beste om kan gaan met beperkingen ten gevolge van hartfalen. Door middel van de training bouwt u conditie op en vergroot u de spierkracht van verschillende spiergroepen.


Met de hartfalenrevalidatie kan het volgende worden bereikt:

 • Verhogen van de kwaliteit van leven
 • Verminderen/voorkomen van ziekenhuisopnames
 • Verbeteren van de conditie
 • Versterken van het zelfvertrouwen
 • Leren omgaan met angst en paniekreacties
 • Leren kennen en accepteren van grenzen en inzicht krijgen in uw mogelijkheden
 • Verwerven van kennis rondom hartfalen
 • Leren hoe te handelen bij problemen


Na afloop van de 6 weken hartfalenrevalidatie bespreekt u de mogelijkheden om te blijven bewegen buiten het ziekenhuis om met de fysiotherapeut.


Een aantal patiënten krijgt na hartfalen een inwendige cardiodefibrillator geïmplanteerd (ICD). Ook hier mee kunt u bij ons deskundige training/begeleiding krijgen.

Voortgang

Tussentijds wordt de voortgang besproken op het MDO (Multi Disciplinair Overleg). Indien er veranderingen zijn in het beleid, krijgt u deze informatie teruggekoppeld van uw fysiotherapeut.

Eindevaluatie hartrevalidatie

Aan het eind van uw revalidatieperiode ontvangt u een vragenlijst van uw fysiotherapeut. Deze levert u ingevuld in. U ontvangt hiervoor (na 4 weken) een uitnodiging voor een telefonisch evaluatiegesprek met de hartrevalidatiecoördinator. Deze belafspraak is om te inventariseren hoe het met u gaat en of u nog problemen en/of vragen heeft.

Kosten

De poliklinische hartfalenrevalidatie in het ziekenhuis wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Of de kosten van behandeling van een gespecialiseerd fysiotherapeut bij een praktijk bij u in de buurt worden vergoed, hangt af van uw (aanvullende) verzekering.

Bereikbaarheid hartrevalidatie

Als u verhinderd bent voor een intake gesprek, de training of een informatiebijeenkomst, kunt u zich afmelden via 0251-264980 (alle werkdagen).

Paginaopties: