Behandeling

Na de diagnosestelling worden alle mogelijke behandelingen overwogen zoals chirurgie, radiotherapie, chemotherapie en aanvullende behandelingen. Alle behandelaren zijn bij het opstellen van het behandeladvies voor iedere individuele patiënt betrokken. Met andere woorden het behandeladvies van elke patiënt wordt vooraf besproken door de chirurg, de radioloog, de patholoog, de radiotherapeut, de plastisch chirurg en de medisch oncoloog. Indien nodig kan er ook overleg plaatsvinden met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Er wordt gewerkt volgens de landelijke richtlijnen.

 

Daarnaast hebben verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en medisch maatschappelijk werkers een belangrijke taak in de verpleging en begeleiding van de patiënten.

Paginaopties: