Borstabces

Wat is een borstabces?

Een abces is een holte gevuld met pus. Pus is een combinatie van bacteriën, verdedigingscellen van het eigen lichaam en vervloeid dood weefsel. Wanneer een abces zich bevindt in de borst is sprake van een borstabces.

 

Oorzaken

Een borstabces wordt meestal veroorzaakt door een bacteriële infectie. Deze bacteriën kunnen de borst bijvoorbeeld via geïrriteerde tepels of tepelkloven binnendringen. Een borstabces kan ook ontstaan tijdens de borstvoedingsperiode. Vrouwen met suikerziekte en reuma hebben een grotere kans op het ontwikkelen van een borstabces. Roken is tevens een risicofactor voor het krijgen van een borstabces.

 

Verschijnselen

Een borstabces veroorzaakt hevige pijn, zwelling en roodheid van de borst. Onder de huid kan een pijnlijke knobbel aanwezig zijn. Een borstabces kan gepaard gaan met koorts.

 

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de medische voorgeschiedenis, het verhaal van de patiënt en de verschijnselen. Tevens wordt een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. In sommige situaties wordt met een naald wat materiaal uit het abces opgezogen om de diagnose te bevestigen en te bepalen welke ziekteverwekker de veroorzaker is. Op deze manier kan ook worden bepaald welke antibiotica werkzaam zullen zijn.

 

In bepaalde gevallen kan een biopsie noodzakelijk zijn om borstkanker uit te sluiten. Hierbij wordt een stukje van het aangedane borstweefsel weggenomen om, eventueel na kleuring, onder de microscoop te bekijken.

 

Behandeling

Een borstabces kan worden behandeld met antibiotica en pijnstilling. Als het abces niet binnen 48 uur verbetering vertoont dan kan het nodig zijn de pus operatief af te laten vloeien. Deze ingreep wordt drainage van het abces genoemd.

Paginaopties: