Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn van gegevens is 15 jaar. Dit is volgens de wet geregeld. De termijn kan langer zijn, bijvoorbeeld:

  • voor wetenschappelijk onderzoek
  • omdat pas na 15 jaar goede zorg kan worden geboden (langlopende behandeling, erfelijke ziekten)
  • omdat dat uw wens is. Hierover kunt u met uw behandelend arts afspraken maken.

 

Lees hierover ook uitgebreid in de folder: 'Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens'

Paginaopties: