Behandelingen

Naast algemene chirurgische ingrepen voeren de chirurgen in het RKZ ook specialistische ingrepen uit: 

 

  • Brandwondenchirurgie: in Beverwijk is topklinische zorg voor de opvang en behandeling van brandwonden een belangrijk onderdeel van het werk voor heel veel specialisten. Ook voor de chirurgen. Lees verder op www.brandwondencentrumbeverwijk.nl

 

  • Bariatrische chirurgie: ingrepen bij obesitas (ernstig overgewicht). De chirurgen werken bij de bariatrische chirurgie samen met de Nederlandse Obesitas Kliniek. Lees verder op: www.obesitascentrumnoordholland.nl

 

  • Vaatchirurgie: chirurgie van de bloedvaten, bijvoorbeeld bij spataderen.

  

 

 

 

  • Laparoscopische chirurgie: chirurgie via een kijkoperatie.

 

  • Traumatologie: chirurgie na een ongeval.

 

  • Sportletsels: chirurgie bij sportletsel.
  • Longchirurgie: chirurgie bij longaandoeningen.
  • Maagdarmchirurgie: chirurgie bij maag- en darmaandoeningen (o.a. stomazorg).

 

Paginaopties: