Gevolgen van (de behandeling van) borstkanker

Zowel tijdens als na de behandeling kunnen er problemen ontstaan. U kunt hierbij denken aan klachten op fysiek, psychisch en sociaal gebied. Goede (na)zorg is dan belangrijk. Iedere patient moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. Zo nodig kunt u hierin extra ondersteuning krijgen van een psycholoog. Deze kan u ondersteunen tijdens de behandelperiode maar ook daarna om bijvoorbeeld uw angst op terugkeer van ziekte te verminderen.

 

De oncologisch fysiotherapeut behandelt voorkomende klachten, ondersteunt en coacht de oncologische patient.

www.oncofysiomk.nl

 

U kunt meer lezen over de late gevolgen van borstkanker op de website van de borstkankervereniging nederland (BVN).

 

Hulp bij werken met of na borstkanker

Werken tijdens of nadat u behandeld bent aan kanker, kan dat? Jazeker, in veel gevallen wel. Het wordt zelfs steeds vanzelfsprekender. Dit is o.a. het gevolg van de sterk verbeterde behandelingen van deze ziekte. Kanker is tegenwoordig een van de meest voorkomende chronische aandoeningen. Na behandeling gaan veel patienten weer aan het werk. Het Rode Kruis Ziekenhuis en Zorg van de Zaak werken hierbij samen. Onze kennis over de ziekte, het herstel en re-integratie zetten wij gezamenlijk in. Onze in kanker gespecialiseerde bedrijfsarts is hier speciaal voor opgeleid en is ook goed op de hoogte van de rechten en plichten van de patient.

 

Op elk moment in de behandeling kunt u vragen aan uw huisarts of medisch specialist of zij u willen doorverwijzen naar ons spreekuur Kanker en Werk. Ook uw eigen bedrijfsarts kunt u hiernaar vragen. U kunt uw vragen over werken bij kanker ook direct aan ons stellen via polikanker&werk@rkz.nl  

 

Soms kan de ziekte niet (volledig) worden genezen maar wel onder controle gebracht en gehouden worden. Kanker krijgt dan meer het karakter van een chronische ziekte. Ook dan kunt u een beroep doen op eerder genoemde zorgverleners.

Paginaopties: