Controle

Nazorg bij (een voorstadium van) borstkanker

Vanuit het borstcentrum willen wij u zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden tijdens uw behandelingstraject en in de herstelperiode erna. Wij streven ernaar om als zorgverleners goede en persoonsgerichte informatie te verstrekken, zodat wij zorg op maat kunnen bieden, in de vorm van een individueel nazorgplan.

 

Nazorg en nacontrole

De termen nacontrole en nazorg worden nogal eens door elkaar gebruikt, maar het zijn twee verschillende zaken. Tijdens de nacontrole (follow-up) wordt door de Chirurg of Verpleegkundig Specialist besproken hoe het met u gaat en wordt het lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Deze periodieke nacontrole maakt onderdeel uit van de algehele nazorg. U kunt zelf ook alles waar u ongerust over bent aan de orde stellen. Onder nazorg verstaan we alle zorg die nodig is tijdens en na een behandeling.

 

Nazorg heeft drie doelen:

  • Nacontrole
  • Voorlichting, begeleiding, ingaan op klachten en symptomen, signaleren van directe of late effecten van ziekte en behandeling en aandacht voor sociale gevolgen.
  • Evaluatie van het medisch handelen en de gevolgen daarvan.

 

Iedere persoon is uniek en reageert dan ook anders op de behandelingen. De ene persoon heeft  weinig of geen klachten, terwijl een ander persoon veel klachten heeft.

 

Directe of late effecten van ziekte en behandeling kunnen heel divers zijn. Er kunnen zich klachten voordoen zowel op fysiek, psychisch, sociaal of spiritueel gebied.  Bijvoorbeeld klachten van vermoeidheid, in verwerking, op emotioneel, relationeel en/of  seksualiteitsgebied, of  in re-integratie, in zingeving, door hormoontherapie of pijn of vocht in de borstwond, et cetera. Ook spelen vaak vragen zoals: ‘Hoe hervind ik weer vertrouwen in mijn lichaam?’ en ‘Hoe moet ik verder na borstkanker?’

Paginaopties: