Enquête Cliëntenraad

Heeft u een opname achter de rug in het Rode Kruis Ziekenhuis? De Cliëntenraad van het RKZ hoort graag uw mening.

Verbeteren dienstverlening 

De Cliëntenraad heeft een vragenlijst opgesteld voor (ex-)patiënten van het ziekenhuis. Uw antwoorden helpen het RKZ verder bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.

 

Naar de vragenlijst

Paginaopties: