Aanvullende behandelingen

Behandelingen kunnen onderverdeeld worden naar het doel dat ze hebben.  Een curatieve behandeling is een behandeling gericht op genezing. Een curatieve behandeling kan bestaan uit een operatie eventueel gevolgd door bestraling.  Daarnaast bestaat er ook adjuvante behandeling, dit is een aanvullende behandeling. Dit kan chemotherapie, hormoontherapie of immunotherapie zijn. Als deze behandeling gegeven wordt voorafgaand aan de operatie heet het een neo-adjuvante behandeling.

 

Wanneer genezing niet meer mogelijk is wordt er gesproken van een palliatieve behandeling. Deze behandeling is gericht op kwaliteit van leven en comfort.

 

Paginaopties: