Aanvraagformulier inzage

U heeft recht op inzage in of op een afschrift van uw dossier. Delen van uw dossier zijn in te zien op Mijn.RKZ.nl. Voor informatie die niet op het portaal staat, kunt u hieronder het formulier downloaden waarmee u het verzoek tot inzage/afschrift kunt indienen.

 

De arts moet het verzoek honoreren, tenzij dit in strijd is met de privacy van een ander. Bij afwijzing krijgt u schriftelijk bericht. Voor het verstrekken van een afschrift wordt meestal een vergoeding voor gemaakt kosten in rekening gebracht.

U vraagt zelf uw gegevens op

Vraagt u zelf uw gegevens op? Dan downloadt u dit formulier:

U machtigt iemand anders

U kunt ook iemand anders machtigen om uw medische gegevens op te vragen. Hiervoor vult u samen met diegene onderstaand formulier in:

Paginaopties: